XPS istifadə sahələr

01.

Baza

İstənilən yerdə nəmişliyə qarşı, səs və termo izolyasiya məqsədi ilə istifadə edilir.

02.

Özəl

Sifarişdən asılı olaraq istehsal olunan müxtəlif XPS izolyasiya lövhələri təşkil edirik.

03.

Təməl

Bünövrə və beton altında nəmişliyə qarşı və termo izolyasiya məqsədi ilə istifadə edilir.

04.

Dam

Dam və çardaqların (mansardların) səs və termo izolyasiya məqsədi ilə istifadə edilir.

05.

Divar

Rütubətə, nəmişliyə qarşı, səs və termo izolyasiya məqsədi ilə iç divarlarda istifadə edilir.

06.

Fasad

Rütubətə və nəmişliyə qarşı, termo izolyasiya məqsədi ilə çöl divarlarda istifadə edilir.

Tərəfdaşlar